Gniezno, ul. Poznańska 103
Dla restauracji i hoteli
Jak zwiększyć sprzedaż w Twojej restauracji, hotelu czy sali weselnej.
Nowe, innowacyjne i całkowicie darmowe narzędzie wspierające sprzedaż dla restauracji i hoteli, które pokochasz od pierwszego użycia.
Każdy manager, właściciel w branży gastronomicznej przedstawiając ofertę imprezy lub cateringu usłyszał „Tak drogo…”.
Mamy na to sposób!

Gastro Kredyt to proste i błyskawiczne finansowanie, które oferujesz swojemu klientowi w postaci kredytu bez zbędnych formalności.

Maksymalnie uproszczone procedury, wniosek online i szybka decyzja. Bez dokumentów papierowych.

Środki na realizacje usługi pojawią się na Twoim koncie nastepnego dnia!

GastroKredyt - błyskawiczny kredyt dla Twoich Gości na realizację usługi w Twojej restauracji i hotelu.

Oferujesz klientowi kredyt na usługę w Twojej firmie

Kwota finansowania, o którą może wnioskować Twój gość: 
Od 2.000 do 25.000 zł

GastroKredyt to zaufany produkt bankowy

 Kredytów udziela AS InBank S.A. Zaufany bank kredytów konsumenckich
www.inbankpolska.pl

Kto może skorzystać z kredytowania?

Finansowanie jest
przeznaczone
wyłącznie dla osób
fizycznych

Jakie są kryteria przyznania finasowania?

Jako źródło przychodów Bank akceptuje: umowę o pracę, działalność gospodarczą, umowę zlecenie itd..

01
Prostota

Twoi goście docenią, prostotę
przyznawania kredytu. Szybko i
prosto we własnym telefonie
wypełnią wniosek i uzyskają zgodę.

02
Wygoda
Nie musisz posiadać drukarek,
skanerów, „papierów”.
Wysyłasz tylko link SMSem.
03
Komfort

Twoi goście dostrzegą, że oferujesz
więcej niż konkurencja. Być może
kolejny gość wybierze Twój lokal
właśnie dlatego.

GAstro Kredyt
Tak wygląda proces sprzedaży w Twojej firmie kiedy Twój klient korzysta z GastroKredyt.
ETAP 1

Spotkanie z klientem

Klient poznaje Twoją ofertę

ETAP 2

Ustalenie ceny usługi gastronomicznej oraz informacja o finansowaniu

Przedstawienie oferty banku.

ETAP 3

Sprzedawca wysyła do Klienta link do wniosku kredytowego online

Wniosek jest generowany w aplikacji inBank

ETAP 4

Klient sam wypełnia wniosek, ustala wysokość i ilość rat. Podpisuje umowę poprzez sms.

Tożsamosć klienta jest potwierdzana za pomocą przelewu 1zł

ETAP 5

Uruchomienie środków

Pieniądze na wykonanie usługi zostają przelane na Twoje firmowe konto

Gastro KRedyt
SocialBanking S.A - Kim jesteśmy?

GastroKredyt to oferta, przemyślana i stworzona na specjalne potrzeby gastronomii przez zespół specjalistów finansowych Social Banking SA. Jesteśmy firmą wyrosłą z ponad 25 lat doświadczenia w finansach akcjonariuszy i zarządu. GastroKredyt jest wyłącznym produktem SocialBanking S.A.

Naszym głównym celem jest budowanie stabilnych i trwałych relacji z konsumentami. W Social Banking S.A kładziemy ogromny nacisk na indywidualne podejście do poszczególnych realizacji, dzięki czemu współpraca z klientem odbywa się z nim, a nie obok niego.

DOŚWIADCZENIE

Różne osoby z naszego
zespołu mają nawet 30
letnie doświadczenie w
finansach.

ODDZIAŁY

Mamy oddziały w całej Polsce. Cały proces odbywa się w 100% automatycznie, ale zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Łączymy doświadczenie w
finansach i gastronomii.

Dlaczego GASTROKREDYT?

Prostota procesu kredytowego
Prostota procesu kredytowego specjalnie stworzona pod potrzeby gastronomii.
Niskie raty
Dogodne niskie raty i dowolnie ustalany przez kredytobiorcę okres spłaty.
Wygoda
Gość sam decyduje jaka ratę będzie płacił.
Szybka realizacja
Pieniądze od razu na koncie restauracji lub hotelu.

Co zyskujesz?

PRzewaga nad konkurecją
Zadowolenie swojego gościa
Zwiększenie wolumenu sprzedaży
Proste narzędzia dla twoich pracowników
Dołącz do nas!
Proste i szybkie  finansowanie dla Twoich gości

Jeśli chcesz oferować swoim gościom GastroKredyt wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą, odpowiemy na wszystkie pytania i przeprowadzimy Cię przez procedurę rejestracji. Już w ciągu 72 godzin będziesz mógł oferować w swoim lokalu GastroKredyt.

+48 502 348 855

kontakt@gastrokredyt.pl

Wypełnij formularz

Imię i nazwisko(wymagane)
Zgoda
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
FAQ
Gastro kredyt - Pytania i odpowiedzi dla kredytobiorcy

Oprocentowanie stałe.
Oprocentowanie Kredytu i prowizja za udzielenie Kredytu jest wskazana w Systemie Informatycznym Banku i Umowie Kredytu. Wszystko zobaczysz w momencie wypełniania wniosku na swoim telefonie/komputerze.

Tak, Klient ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie lub harmonogramie spłat.
Bank pobiera opłaty za wcześniejszą spłatę zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim: 1,00% -0,5%.

(Zgodnie z art. 50 ustawy o kredycie konsumenckim Bank pobiera prowizję w wysokości 1,00% spłaconej części kredytu, jeśli okres między datą spłaty, a terminem spłaty kredytu przekracza jeden rok lub 0,5% spłacanej części kredytu, jeżeli okres miedzy datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu nie przekracza jednego roku.) 

Ważny (niezastrzeżony) dowód oraz wykazywać się regularnymi dochodami ze źródeł akceptowanych przez Bank. Dodatkowo na żądanie Banku należy przedstawić dokument dochodowy.

Tak, można odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.  
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć: u sprzedawcy, w oddziale Banku, drogą elektroniczną, listownie lub telefonicznie. 

Klient ma możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu: 
1)    u Sprzedawcy,
2)    osobiście w Oddziale Banku pod adresem: 00-446 Warszawa, ul. Fabryczna 5A,
3)    drogą   elektroniczną   z   adresu   mailowego   Klienta   wskazanego   do   kontaktu   z   Bankiem   na   adres   mailowy   Banku: kontakt@inbankpolska.pl,
4)    listownie poprzez przesłanie listu na adres: AS Inbank S.A. – Oddział w Polsce, ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa,
5)    telefonicznie podczas rozmowy z Pracownikiem Banku lub Pracownikiem Partnera (przy czym rozmowy muszą być nagrywane).

W przypadku, gdy Klient odstąpi od Umowy Kredytu Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi otrzymanych środków z tytułu udzielonego Kredytu w terminie do 7 dni od daty powiadomienia go przez Bank lub Partnera o odstąpieniu Klienta od Umowy Kredytu.

Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest niezależna od Umowy Kredytu.


Bank wypłaci kredyt, nie później niż następnego dnia roboczego, po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości Klienta oraz zawarciu umowy.
Przelew środków nastąpi na rachunek Sprzedawcy, z którym Klient zawarł umowę sprzedaży usług.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania stanowi całkowity koszt kredytu wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.
To najbardziej standardowa miara, pozwalająca ocenić faktyczne wydatki związane ze zobowiązaniem. Dzięki niej można łatwo porównać koszty kredytu, z którego planuje skorzystać, i poznać składniki wchodzące w skład całkowitej kwoty kredytu. 

Osoba fizyczna ubiegająca się o Kredyt musi spełniać łącznie następujące warunki:  
1)            być obywatelem RP, 

2)            legitymować się ważnym (niezastrzeżonym) dowodem osobistym oraz posiadać stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Polski, co Sprzedawca  stwierdza na podstawie oświadczenia Klienta, 

3)            mieć pełną zdolność do czynności prawnych, 

4)            mieć ukończone 18 lat (wiek liczony z dokładnością do dnia względem daty złożenia Wniosku o Kredyt), 5) wykazywać się regularnymi dochodami ze źródeł akceptowanych przez Bank,   
6)            posiadać numer telefonu komórkowego, który jest przez niego używany.
Warunkiem uznania numeru telefonu jest możliwość skontaktowania się  z Klientem pod podanym przez niego numerem.  

Na sfinansowanie organizacji spotkania czy imprezy rodzinnej: chrzciny, wesela, komunie itp.

W zależności od wybranego sposobu zawarcia umowy:
– forma pisemna
– forma dokumentowa (kod sms)
– forma dokumentowa (kod sms + przelew)

2.000 – 20.000 zł
Bank akceptuje oświadczenie Klienta o dochodzie dla kredytów do kwoty netto stanowiącej 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia GUS.

Okres kredytowania wynosi:

10 lub 20 rat

W przypadku Klientów pozostających w związku małżeńskim Bank nie wymaga zgody współmałżonka Klienta

Preferencje ustawień prywatnosci
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje prywatności. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z naszej witryny i oferowanych przez nas usług.